تلفن های ضروری
    

راهنمای مراجعین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

شماره موبایل

شماره ثابت

محل خدمت

1

صادق یونسی

ریاست شبکه

کارشناس ارشد مدیریت

09177289565

54527498-071

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین

2

خیرالله چمن

معاون بهداشتی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات درمانی

09171908661

54526620 -071

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین

3

رضا زینلی

معاونت غذا و دارو

کارشناس ارشد  مهندسی صنایع غذایی

09173920030

07154528520

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین

4

عنایت اله قاسمی سرچشمه

نظارت بر درمان

کارشناس  علوم آزمایشگاهی

09177921337

07154528520

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین

5

طهمورث بهادری

رئيس امور عمومي

کارشناس مدیریت

09173929353

54526620 -071

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین

6

مهدی رستمی

مسئول واحد امور مالی

کارشناس ارشد  حسابداری

09173911549

071-54527495

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین

7

عبدالصمد خسرواني

مسئول تداركات

كارشناس ارشد مديريت

09173920185

54526910-071

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین

 

 

ردیف

نام مرکز خدمات سلامت

نوع خدمات

نوع مرکز

آدرس

شماره تماس

خدمات قابل ارائه در مرکز

1

کارزین

شبانه روزی

شهری روستایی

کارزین، میدان امام حسین، روبروی بلوار بسیج

54552800-071

ویزیت پزشک،  انجام خدمات دندان پزشکی، ویزیت ماما، خدمات آزمایشگاهی، خدمات بهداشتی، خدمات دارویی توسط بخش خصوصی

2

افزر

شبانه روزی

شهری روستایی

افزر، میدان ولایت

54572255-071

ویزیت پزشک،  انجام خدمات دندان پزشکی، ویزیت ماما، خدمات آزمایشگاهی، خدمات بهداشتی، خدمات دارویی توسط بخش خصوصی

3

امام شهر

روزانه

شهری روستایی

اما م شهر میدان شهدا، خیابان بهداری

54563490-071

ویزیت پزشک، ویزیت ماما، خدمات آزمایشگاهی، خدمات بهداشتی، خدمات دارویی توسط بخش خصوصی

4

مبارک آباد

روزانه

شهری روستایی

مبارک آباد،

54575454-071

ویزیت پزشک، ویزیت ماما، خدمات آزمایشگاهی، خدمات بهداشتی، خدمات دارویی توسط بخش خصوصی

5

هنگام

روزانه

 روستایی

هنگام

54577010-071

ویزیت پزشک،  ویزیت ماما، خدمات آزمایشگاهی، خدمات بهداشتی، خدمات دارویی توسط بخش خصوصی

6

شهدای زاخرویه

روزانه

روستایی

افزر، روستای مزرعه پهن

-

ویزیت پزشک،  ویزیت ماما، خدمات آزمایشگاهی، خدمات بهداشتی، خدمات دارویی توسط بخش خصوصی

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-8 14:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ