اخبار و رویدادها
    

آرشیو اخبار

تعداد: 22  |  صفحات:  1  2  3 

آگهی بکارگیری نیرو
   شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین در نظر دارد، یک نفر کارشناس مامایی از طریق برگزاری آزمون کتبی وانجام مصاحبه بصورت قراردادی( در قالب برنامه پزشک خانواده روستایی )جهت مرکز خدمــات جامع سلامت روستایی شهدای زاخرویه جذب نمایند .
    1396-6-14
    ادامه ...

استخدام کارشناس بهداشت محیط در هنگام
   
    1396-2-20
    ادامه ...

برگزاری کارگاه "کنترل خشم" در مدرسه شبانه روزی پیام نور شهر قیر
   
    1394-7-28
    ادامه ...

برگزاری کارگاه "برقراری ارتباط مؤثر" در خانه بهداشت سکه روان
   
    1394-7-27
    ادامه ...

برگزاری کارگاه "کرامت انسانی و سلامت روان"
   
    1394-7-25
    ادامه ...

تجهیز آزمایشگاه مرکز بهداشت قیر به دستگاه اوتوآنالیزور
   
    1394-7-14
    ادامه ...

آغاز به کار آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی مبارک آباد
   
    1394-7-4
    ادامه ...

برگزاری کمیته بهداشت،سلامت و امنیت غذا
   
    1394-7-1
    ادامه ...

تجهیز داروخانه مرکز هنگام به نرم افزار دارویی
   
    1394-6-29
    ادامه ...

برکزاری دوره آموزشی "نظام مشاركت كاركنان - چالشها و راهكارها "
   
    1394-6-29
    ادامه ...

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-14 14:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ