مراحل انجام آزمایشات قبل از ازدواج

به دو صورت انجام میشود :

                                   الف ) داشتن معرفی نامه از دفترخانه ازدواج

                                   ب ) نداشتن معرفی نامه

 

 

الف ) در صورت داشتن معرفی نامه از دفترخانه ازدواج :

 

1.       مراجعه به آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی قیر ( بهداری ) و انجام آزمایش خون

2.       انجام آزمایش ادرار

3.       انجام واکسیناسیون

4.       شرکت در کلاس مشاوره قبل از ازدواج

5.       گرفتن جواب آزمایشات از آزمایشگاه

6.       مراجعه به مرکز مشاوره تالاسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین

·          در صورت کم خون نبودن :

ü        تایید گواهی ازدواج

ü        مراجعه به دفتر خانه ازدواج

·          در صورت کم خون بودن :

ü        ارجاع به شیراز جهت انجام آزمایشات تکمیلی خون ( درمانگاه نادر کاظمی )

 

 

ب ) در صورت نداشتن معرفی نامه از دفترخانه ازدواج ( جهت اطلاع زوجین ) :

 

1.       مراجعه به آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی قیر ( بهداری ) .

2.       همراه داشتن فتوکپی شناسنامه زوج و زوجه جهت انجام آزمایشات

3.       همراه داشتن عکس زوج و زوجه جهت انجام آزمایشات

4.       انجام آزمایش خون

5.       مراجعه به مرکز مشاوره تالاسمی جهت ثبت در دفتر و انجام مشاوره

6.       در صورت کم خون بودن ارجاع به شیراز

 
 






تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-30 10:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ