معاونت اداری مالی
    

پرسنل واحد امور مالی

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماسپست الکترونیک
1مهدی رستمیمسئول واحد071-54527495mehdirostami_s@yahoo.com
2بهمن محمودیامین اموال و حقوق و دستمزد071-54526620 داخلی 108 
3ابراهیم شریفیامین اموال و بایگانی071-54526620 داخلی 108 
4جلال روشندلدرآمد071-54526910 
5عبدالخالق حقیقت گوامور بیمه071-54526620 داخلی 113 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-18 14:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ