معاونت اداری مالی
    
كارگزيني
 1. مطالعه واستفاده  لازم از مقررات وقوانين استخدام، بخشنامه ها، دستور العمل ها و بودجه مصوب
 2.    نظارت بر صدوراحكام، ترفيع، انتصاب، مزايا، ماموريت مرخصي و... وامضاي آنها
 3.  تدارك مقدمات و مراحل قانوني جهت استخدام وجلب نيروهاي مورد نياز
 4.  بررسي و ترميم سيستمهاي سازماني وسيستمهاي موقت همكاري مستمربا واحد تشكيلات وروشهادرجهت  انجام امورمربوط به طبقه بندي مشاغل برابر قانون استخدام كشوري
 5.   انجام امور مربوط به تعاون، بيمه ورفاه كاركنان
 6.   برنامه ريزي وسرپرستي امور مختلف كار گزيني
 7.  انجام امور مربوط به نيروهاي طرحي، پيام آور بهداشت، محاسبه وامورمربوط به مرخصي پرسنل

     پرسنل این واحد

      
  نام ونام خانوادگی عنوان پست سازمانی مدرک تحصیلی تلفن تماس پست الکترونیکی

  سید مهدی فاطمی

  طهمورث بهادری

  مسئول کارگزینی

  کارگزین

  لیسانس مدیریت

  لیسانس مدیریت

  07154526620 داخلی 1070

 8. 8. انعقاد قراردادهای پزشک و ماما جهت طرح بیمه روستایی .
 9. 9. صدور احکام استخدامی پرسنل جدید .
 10. 10. جمع آوری مدارک و ارزیابی مجدد طرح مسیر ارتقاء شغلی بهداشتی درمانی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین .
 11. تهیه و توزیع فرمهای ارزشیابی و انجام امور ارزشیابی سالانه پرسنل .
 12. نصب نرم افزار برنامه استفساریه و انجام امور صدور احکام مربوطه .
 13. تشکیل کمیته ارتقاء گروه بررسی و صدور احکام ارتقاء گروه استحقاقی پرسنل .
 14. انجام امور اداری و ارسال پرونده های بازنشستگی پرسنل جهت صدور حکم بازنشستگی آنان
 15. اجرای بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد ، تکمیل مدارک و ارسال آن به دانشگاه جهت متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد .
 16. انجام امور مربوط به نقل و انتقالات ، ماموریت ، مرخصی بدون حقوق ، ماموریت آموزشی و ... پرسنل .
 17. انجام امور مربوط به پرونده های پرسنلی شبکه در هیات تخلفات و تجدید نظر و صدور احکام مربوطه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-7 8:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ