معاونت اداری مالی
    

واحد بيمه و درآمد

سازمانهاي بيمه گر بعد از بررسي و بازبيني مبالغ درخواستي را به شماره حساب شبكه واريز مي نمايند كه بعد از گرفتن ليست پرداختي توسط مسئول درآمد مبالغ دريافتي مورد بررسي قرار مي گيرد تا ميزان كسورات و ماليات وارده مشخص گردد و در پايان درآمد خالص شبكه مشخص مي شود. بعد از ارسال كليه بيمه ها در پايان ماه ليست گزارش درآمد مراكز و ليست گزارش درآمد بيمه اي تهيه و به واحد درآمد استان ارسال  مي شود.

 

مسئول اين واحد

رديف

نام ونام خانوادگي

پست سازماني

مدرك تحصيلي

تلفن تماس

1

جلال روشندل

حسابدار

كارشناس حسابداري

09173916798

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-4-7 9:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ