معاونت اداری مالی
    
اموال :

   در اين قسمت جمعداري اموال كنترل اجناس اموالي و تجهيزات و جابجايي اموال مراكز تحت پوشش و صورت برداري از اموال مراكز را به عهده دارد

 

روش اجرا :

عمده ترين قسمت جمعداري اموال به شرح زير ميباشد

·        انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسبهاي شماره دار بر روي هر يك از اموال و تنظيم صورت موجودي مانده اموال مصرفي در اخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره كل اموال دولتي طبق مقررات ,

·        صدور پروانه خروج براي اموال ، تهيه اموال زايد و اسقاط و ارسال آن به سازمانهاي متبوع و اداره كل اموال دولتي جهت يك سال جاري فروش يا صدور دستور حذف ، رسيدگي به سياهه اموال اسقاطي

·        نگاهداري حساب كليه اموال منقول  مسروقه و يا از بين رفته طبق آيين نامه اموال دولتي و ثبت مشخصات آنها .

·        نظارت بر فعاليتهاي واحدهاي مربوطه و ارائه راهنماييهاي لازم به كاركنان تحت سرپرستي و تقسيم كار بين آنها . مسئول اين واحد

 

رديف

نام نام خانوادگي

پست سازماني

مدرك تحصيلي

تلفن تماس

1

بهمن محمودي

حسابدار

كارشناس حسابداري

07924227498و09173924307

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-5-30 8:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ