معاونت درمان
    

جهت مشاهده سایت نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اینجا راکلیک کنید


پرسنل واحد نظارت بر درمان
ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیپست سازمانیتلفن محل کارهمراه
1عنایت اله قاسمی سرچشمهکارشناس  علوم آزمایشگاهیکارشناس نظارت0792422662009177921337

شرح وظایف و فعالیت ها  

1 نظارت و ارزشیابی کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی                                             

2 برگزاری جلسات شورای پزشکی کارکنان ادارات شهرستان

3 فعالیت های مربوط به صدورپروانه ها  از قبیل تایید محل فعالیت واعلام شروع به کار واعلام تعطیل مراکز درمانی

4 جلو گیری از دخالت  افراد فاقد صلاحیت در فعالیت های بهداشتی درمانی

5 رسیدگی به شکایات واصله از تخلفات انجام گرفته در مراکز درمانی

مدارک مورد نیاز جهت برگزاری شورای پزشکی

1- معرفی نامه ازاداره مربوطه در دو نسخه 

2- گواهی از پزشک متخصص و یک عددکپی از آن

3-فیش بانکی  به مبلغ 15000ریال به حساب شماره 21733190130004 بنام ذیحسابی وزارت بهداشت ودرمان نزد بانک ملی
 
4-شماره تماس

*همراه داشتن سایر مدارک از جمله جواب سونوگرافی ،آزمایش ،عکس رادیوگرافی و ...در زمان حضور بیمار در جلسه شورای پزشکی الزامی می باشد.

*این شورا در قبال پرونده های ناقص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-10 8:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ