معاونت درمان
    


پرسنل واحد نظارت بر امور آزمایشگاه ها 
ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیپست سازمانیتلفن محل کارهمراه
1عنایت اله قاسمی سرچشمهکارشناس علوم  آزمایشگاهیکارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها0715452662009177921337

 آزمایشگاه های تحت پوشش

مراکز دولتی


 

 

ردیف
نام مرکزشماره تماس آزمایشگاهمسئول  واحدشماره تماس
1بیمارستان امام محمد باقر(ع) قیر07154526505فاطمه یوسفی
09171386591
2مرکز بهداشتی درمانی قیر07154524109لیلا نجفی
09362958444
3مرکز بهداشتی درمانی کارزین07154552800یاسر موذنی09367832344
4مرکز بهداشتی درمانی افزر07154572255ابراهیم ابراهیمی09178910124
5مرکز بهداشتی درمانی امام شهر07154563490سمیه هاشمی09176725362
6مرکز بهداشتی درمانی مبارک آباد07154565454فاطمه حسینی009134039356
7مرکز بهداشتی درمانی هنگام07154577010 مجید رستاقی 09175617849


مراکز خصوصی

 

ردیف
نام مرکزشماره تماس آزمایشگاهمسئول  فنیشماره تماس
1آزمایشگاه دکتر شریعت07154525129دکتر شریعت09171170479


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-26 9:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ