معاونت بهداشتی
    
مطالب آموزشی:

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد:
والدین یکی از مهمترین عواملی هستند که نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد دارند. والدینی که از قاطعیت همراه با محبت و اعتماد برخوردارند در هدایت ، نظارت و تربیت دفرزندان موفق ترند و نقش خود را به خوبی در پیشگیری از اعتیاد ایفا می کنند.
نصراله انصاری کارشناس بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-3 11:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ