معرفی پرسنل
    

 

نام ونام خانوادگی
مدرک
سمت
شماره تماس
فاطمه طاهری قیری
کارشناس مامایی
مسئول واحد سلامت خانواده وجمعیت
کارشناس مادران
07154526920
داخلی114
زهرا انصاری
کارشناس پرستاری
کارشناس سالمندان ومیانسالان واحد
07154526920
داخلی114
سمیه امیری طیبی
کارشناس بهداشت خانواده
کارشناس کودکان سلامت باروری واحد
07154526920
داخلی 114
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-19 14:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ