معاونت بهداشتی
    

واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیر :

 
جهت  دریافت اطلاعات مفید درخصوص بیماریهای غیر واگیر اینجا را کلیک فرمائید

مسئول غیر واگیر

ردیفنام ونام خانوادگیپست سازمانیمدرک تحصیلیتلفن تماس
  1.  
آزاده دیباوندمسئول مبارزه بابیماریها ی غیر واگیرکاردان مامایی07154526781
  •  تالاسمی

1 برگزاری کلاس های آموزشی در خصوصتالاسمیجهت پرسنل مراکز بهداشتی درمانی-خانه های بهداشت -شبکه بهداشتدرمان درطول سال

2 نظارت به فعالیت آموزشی خانه های بهداشت در خصوص آموزش به عموم مردم در خصوص بیماری تالاسمی-راه های جلوگیری از آن و لزوم انجام آزمایشات قبل از ازدواج

3 برگزار کلاس آموزشی جهت دانش آموزان سوم راهنمایی دختر وسوم دبیرستان پسر در سطح شهرستان در خصوص تالاسمی

4راه اندازی آزمایشگاه هموگلوبین الکتروفروزیس در مرکز بهداشتی درمانی قیر جهت انجام آزمایشات تکمیل در افراد مشکوک به تالاسمی   

5 صدور مجوز ازدواج به تعداد 834 زوج در طول سال 

6 پیگیری موارد مشکوک به تالاسمی وافراد نیازمند به آزمایشات تکمیلی و ارجاع آنها به شیراز 

7 انجام مشاوره تخصصی تالاسمی به تعداد 400 نفر از زوج های مراجعه کننده مشکوک به آزمایشگاه ازدواج شهرستان و انصراف 7زوج ناقل تالاسمی از ازدواج در سال 88

8 اجرای طرح استراتژی سوم تالاسمی در سطح شهرستان و انجام نمونه گیری از 1207 زن واجد شرایط و ارجاع موارد مشکوک به آزمایشگاه شهرستان 

  • سرطان 

1برگزاری کلاس آموزشی در خصوص سرطان ها و راه های پیشگیری از آن جهت کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت به تعداد 10 جلسه

2 توزیع پوستر وپمفلت در خصوص سرطان در بین عموم مردم نصب  بلاکارد در مکان های پررفت و آمد و آموزشی در روز جهانی سرطان 

3 نمونهگیری از موارد مشکوک در اتاق عمل بیمارستان امام محمد باقربه تعداد 300 نفر در طول سال و ارسال نمونهها به آزمایشگاه شهرستان های همجوار

  •   دیابت و فشار خون 

1 ارایه غربالگیری دیابت و فشار خون از افراد بالای 30 سال شهرستان 

2 مراقبت از بیماران دیابت و فشار خون شناسایی شده به صورت ماهیانه توسط بهورزان و پزشکان مراکز 

3 برگزاری کلاس های آموزشی جهت پرسنل بیمارستان-مراکز بهداشتی-شبکه بهداشت ودرمان در خصوص دیابت و فشارخون در روز جهانی دیابت  

4 محاسبه BM1 کلیه پرسنل شبکه بهداشت و درمان- مراکز بهداشتی -شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان در روز جهانی دیابت و توضیح در خصوص اهمیت BM1 و کنترل وزن

  •  غربالگیری کف پای نوزادان

1 غربالگیری کف پای نوزادان در خصوص بیماری های فاویسم- کم کاری تیروئید-فنیل کتونوری -گالاکتوزومیا به تعداد 1131 کودک در طول سال 88       

2 پیگیری موارد کم کاری تیروئید -فاویسم و...به تعداد 3 مورد در طول سال

3 برگزاری کلاس آموزشی جهت مادران باردار توسط کارکنان مراکز بهداشتی درمانی- خانه های بهداشت در خصوص انجام به موقع نمونه گیری کف پای نوزاد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-2 14:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ