معاونت بهداشتی
    

اطلاعات پرسنلی واحد بهداشت محیط 
شهرستان قیروکارزین


ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن تماس
1محمدآزادیکارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای07154527497
2خانم سلیمان پورکارشناس بهداشت محیط07154527497
3یعقوبمحمدی زادهبازرس بهداشت محیط مرکز افزر07924432255
4محمد علیعباسیبازرس بهداشت محیط مرکز قیر07154524109

 

  واحد بهداشت محیط و حرفه ای

تعریف محیط:

به مجموعه ای از آب و هوا و خاک و روابط بین آنها و کلیه  موجودات زنده را محیط می گویند

هدف بهداشت محیط:

کنترل همه عواملی است که اثر سویی بر پایدار ماندن سلامت انسان می گذارد.بیماریهای زیادی از طریق آب ، هوا ، مواد غذایی و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سلامت انسان را تهدید می کند .هدف دیگر بهداشت محیط ، مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامت انسان و شناخت و پیشگیری و رفع اثرهای ناشی از این عوامل است.
اعم فعالیتهای بهداشت محیط در شهرستان:  
1. بازدید و پایش مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی ( صنوف 12 گانه ) در منطقه تحت پوشش
2. بازدید از اماکن عمومی نظیر حمامها ، آرایشگاهها و ... در منطقه تحت پوشش
 3. بازدید از مراکز تفریحی ، پرورشی و تربیتی در منطقه تحت پوشش
4. بازدید از پروژه های آبرسانی ( پایش ، بهینه سازی ، تنظیم کلر باقیمانده ) در منطقه تحت پوشش
5. بازدید از جایگاههای سوخت و سوخت رسانی
6. بازدید از اماکن بین راهی در منطقه تحت پوشش
7. بازدید از اماکن ورزشی شامل سالنهای ورزشی ، کلوپها و ... در منطقه تحت پوشش
8. بازدید از کارخانه یخ سازی و ... در منطقه تحت پوشش
9. بازدید از درمانگاهها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی در منطقه تحت پوشش
 10. بازدید از غسالخانه و گورستانها در منطقه تحت پوشش
11. بازدید از مساجد و اماکن متبرکه و زیارتگاهها در منطقه تحت پوشش
 12. نظارت در برنامه اتلاف سگهای ولگرد در منطقه تحت پوشش
 13.  رسیدگی به شکوائیه فاضلاب در منطقه تحت پوشش
 14- رسیدگی به شکوائیه زباله در منطقه تحت پوشش
15. رسیدگی به شکوائیه دامداریها در منطقه روستایی تحت پوشش
16. نظارت بر منابع و مخازن و خطوط انتقال آب ( پروژه های آبرسانی ) در مناطق شهری و روستایی تحت پوشش
17. طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در عصرها و روزهای تعطیل
18.  نمونه برداری مواد غذایی و ارسال آن به آزمایشگاه مواد غذایی
19. انجام نظارت مستمر بر اجرای طرح ممنوعیت مواد غذایی غیر مجاز و غیر قابل مصرف خوراکی
20. انجام نظارت مستمر درطرح بسیج سلامت نوروزی
21. نمونه برداری آب جهت آزمایشات میکروبی و شیمیایی
22. کلرسنجی ازشبکه آب شرب
23. جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازمندیهای بهداشت محیط روستایی ( برنامه ریزی ، اولویت بندی و اجرا ) در منطقه روستایی تحت پوشش
24.  پی گیری و اجرای نظارت بر برنامه های بهداشت محیط روستا در منطقه روستایی تحت پوشش
25.  برنامه ایجاد روستای سالم بطور فعال و مستمر در منطقه روستایی تحت پوشش
26. برنامه مبارزه با حشرات و جوندگان
27.  برنامه IDD
28.  تشکیل جلسات شوراهای بهداشتی روستا و شرکت در جلسات در منطقه روستایی تحت پوشش
29.  بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در منطقه روستایی تحت پوشش
30. انجام طرح کنترل دفع غیر بهداشتی فاضلاب در معابر عمومی شهری
 31- تهیه ، تنظیم آمار بهداشت محیط در منطقه تحت پوشش و ارسال آن به مرکز بهداشت
 

 


 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-7 14:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ