معاونت بهداشتی
    

واحد رابطان  :

  1. انتقال پیامهای آموزشی بهداشتی به جامعه اعم از همسایگان ، دانش آموزان ، اقوام و همکاران .
  2. پیگیری مراقبتهای بهداشتی کودکان ، مادران و تنظیم خانواده که با تاخیر انجام میشود .
  3. برنامه ریزی و کمک در حل مشکلات بهداشتی مردم منطقه .
  4. حل مشکلات اجتماعی و محیطی از قبیل هماهنگی با مقامات شهرداری برای آسفالت و ... .
  5. همکاری با واحدهای ستادی شبکه جهت طرحهای عملیاتی در سطح شهر .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-1-25 10:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ