معاونت غذا و دارو
    
داروخانه های شهرستان قیروکارزین
ردیف نام داروخانه محل داروخانه شعبه اصلی /فرعی نام ونام خانوادگی مسئول فنی شماره تماس داروخانه
1دکتر طاهریقیر خ پاسداران کلینیک امیراصلی دکتر سمانه طاهری 07154523707
2دکتر بیِژن محمدیقیر خ بسیجاصلی دکتر بیژن محمدی07154524146
3دکتر اصغر محمدیقیر بیمارستاناصلی دکتر اصغر محمدی07154526504
4دکتر رسول محمودیانکارزیناصلی دکتر رسول محمودیان07154552800
5دکتر طاهری 2امام شهر مرکز بهداشتی درمانیفرعیدکتر سمانه طاهری 07154563400
6دکتر محمودیانافزر بلوار امام خمینیفرعیدکتر رسول محمودیان07154572263
7دکتر بیژن محمدی2مبارک آباد مرکز بهداشتی درمانیفرعیدکتر بیژن محمدی07154565009
8دکتر محمودیانهنگام مرکز خدمات سلامت فرعیدکتر رسول محمودیان07154577010
 
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-17 14:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ