معرفي شبكه
    

 

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قیروکارزین 

 

مقدمه :

  شهرستان قيروكارزين با 12925 خانوار  و 69185 نفر جمعيت، در 175كيلومتري جنوب غربي استان فارس قرار  دارد .

 اين شبكه با 2 مركز شهري ،4 مركز روستايي ، 24 خانه بهداشت فعال و 2 پايگاه بهداشتي به جمعيت تحت پوشش خود،خدمات بهداشتي درماني ارائه مي دهد .

 

شبكه بهداشت و درمان شهرستان قيروكارزين به دنبال استقلال شهرستان در سال 1381 تأسيس و شروع به فعاليت نمود ؛ در حال حاضر با در اختيار داشتن 6 مركز بهداشتي درماني شهري و روستايي و 24 واحد خانه بهداشت و 2 پايگاه بهداشتي به ارائه خدمت مشغول مي باشد .شبكه بهداشت و درمان در تقسيم بندي كلي به سه معاونت تقسيم مي شود كه شامل : معاونت درمان ، معاونت بهداشتي و معاونت پشتيباني مي باشد :

1- معاونت درمان : شامل بيمارستان و اورژانس مي باشد :

 

الف) بيمارستان :

 

بيمارستان 32 تختخوابي امام محمدباقر(ع) مشتمل بر بخشهاي زير  ميباشد كه در اين بهمن ماه سال 84 راه اندازي شده است و در حال حاضر بجز بخشهاي بستري بقيه واحدها مشغول انجام وظيفه ميباشند .

1- بخشهاي تشخيصي شامل آزمايشگاه ، راديولوژي ، سونوگرافي

2- بخشهاي بستري شامل داخلي ، جراحي ، ICU

3- زايشگاه

 

 

 

ب) اورژانس :

 

 

شامل چهار پايگاه اورژانس 1- پايگاه شهري  2- پايگاه جاده اي مستقر در مبارك آباد 3-پايگاه جاده اي مستقر در ريكان 4-پایگاه جاده ای اسلام آباد مي باشد .

2- معاونت اداري :

 

واحدهاي اداري با وظايف تأمين اعتبار ، تجهيزات ، امور عمومي ،فناوری اطلاعات ، تداركات ، امور مالي ، كارگزيني ، انبار ، نقليه و تأمين نيروي انساني شبكه بهداشت و درمان را برعهده دارند .

3- معاونت بهداشتي (مركز بهداشت شهرستان)

 
 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-30 14:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ