تبدیل وضعیت سرپرستی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین به ریاست
    

تبدیل وضعیت سرپرستی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین به ریاست

با عملکرد خوب و ارتقاء شاخص های بهداشتی، حکم سرپرستی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین به ریاست تبدیل شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین، از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، حکم سرپرستی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین به ریاست تبدیل شد. دکتر علی بهادر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با توجه به عملکرد خوب و ارتقاء شاخص های بهداشتی در مدت تصدی سرپرستی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین از مرداد ماه سال جاری، با طرح موضوع در شورای معاونین دانشگاه، حکم سرپرستی احد امیری قرقانی به ریاست تبدیل نمود.

احد امیری قرقانی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین در این باره گفت: با همدلی و کمک کلیه همکاران زیر مجموعه، در راه خدمت رسانی و جلب رضایت مردم فهیم شهرستان تمام تلاش و همت خود را به کار می بندیم. امیری قرقانی افزود: از مردم شهرستان نیز تقاضا داریم تا در این راه ما را همراهی کرده، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را در ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان منعکس نمایند.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-10 14:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ